các sản phẩm

  • Basalt Fibers

    Sợi bazan

    Sợi bazan là sợi liên tục được tạo ra bằng cách kéo tốc độ cao của tấm kéo dây hợp kim platin-rhodium sau khi vật liệu bazan được nấu chảy ở 1450 ~ 1500 C.
    Đặc tính của nó là giữa sợi thủy tinh S độ bền cao và sợi thủy tinh E không chứa kiềm.