các sản phẩm

 • Vải hai trục +45°-45°

  Vải hai trục +45°-45°

  1.Hai lớp sợi thô(450g/㎡-850g/㎡)được căn chỉnh ở +45°/-45°
  2.Có hoặc không có một lớp sợi nhỏ(0g/㎡-500g/㎡).
  3. Chiều rộng tối đa 100 inch.
  4.Được sử dụng trong sản xuất thuyền.