các sản phẩm

  • Vật liệu PVA hòa tan trong nước

    Vật liệu PVA hòa tan trong nước

    Vật liệu PVA hòa tan trong nước được biến tính bằng cách pha trộn rượu polyvinyl (PVA), tinh bột và một số chất phụ gia hòa tan trong nước khác.Những vật liệu này là vật liệu thân thiện với môi trường với đặc tính hòa tan trong nước và phân hủy sinh học, chúng có thể hòa tan hoàn toàn trong nước.Trong môi trường tự nhiên, vi khuẩn cuối cùng sẽ phá vỡ các sản phẩm thành carbon dioxide và nước.Sau khi trở lại môi trường tự nhiên, chúng không độc hại đối với thực vật và động vật.